Omladinski dijalog “Energija mladih”

Predstavnica MRI Logosfera učestvovala je na Omladinskom dijalogu „Energija mladih“

U Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine OPENS je u partnerstvu sa UNICEF-om organizovao Omladinski dijalog u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost. Konferencija koja je okupila više od stotinu mladih ljudi iz čitave Srbije imala je za cilj jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, preporuke u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i međukulturalno razumevanje.

Continue reading “Omladinski dijalog “Energija mladih””

Ekonomska korupcija i privilegije

U borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica. Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH i borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave. Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno-ekonomskih izazova sa kojim se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva. Continue reading “Ekonomska korupcija i privilegije”

Најава ЕУ програма за медије и ОЦД

Прeдстaвници oргaнизaциja цивилнoг друштвa, СEКO мeхaнизмa, LAG (Лoкaлнa сaвeтoдaвнa групa нa прojeкту Teхничкe aсистeнциje oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa – TACSO), TACSO кaнцeлaриje у Србиjи, Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, Eврoпскe дeлeгaциje у Србиjи и Mинистaрствa зa eврoпскe интeгрaциje Рeпубликe Србиje сaстaли су сe пoвoдoм плaнирaњa прoгрaмa пoдршкe EУ цивилнoм друштву. Continue reading “Најава ЕУ програма за медије и ОЦД”

Радни састанак СЕКО и ЕУ Министарства

У Београду је 17. јула 2017. године организован радни састанак представника СЕКО (Секторске организације цивилног друштва) конзорцијума и Министарства за европске интеграције. Организацију састанка је подржао TACSO – Техничка подршка организацијама цивилног друштва, а међу присутнима су биле и представнице Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом која заједно са Траг фондацијом и TACSO чини Савет СЕКО механизма. Continue reading “Радни састанак СЕКО и ЕУ Министарства”

Civilno društvo i pregovori sa EU

Centar za regionalizam, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) je 14. juna 2017. godine u Novom Sadu organizovao konferenciju „Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Regionalna politika, koordinacija strukturnih instrumenata i uloga civilnog društva na subnacionalnom nivou“, čiji je glavni cilj jačanje uloge i kapaciteta civilnog sektora na subnacionalnom nivou za aktivno učešće u procesima reformi i formulaciji politika u kontekstu pristupnih pregovora za poglavlje 22. Continue reading “Civilno društvo i pregovori sa EU”

Izveštaj o trošenju budžeta JLS

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Vladi 23.12.2016. godine Izveštaj o svrsishodnosti trošenja budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave. Izveštaj je dostavljen i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Republičkom javnom tužilaštvu. Savet će izveštaj javno prezentovati nakon praznika. Continue reading “Izveštaj o trošenju budžeta JLS”

Објављен Календар конкурса за 2017.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обaвештава јавност да је објавила Kалендар конкурса зa финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе и органа покрајинске управе у 2017. години.

Календар се објављује у циљу благовременог обавештавања организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине, добијања што квалитетнијих пројектних предлога, као и повећање броја потенцијалних корисника буџетских средстава. Continue reading “Објављен Календар конкурса за 2017.”

Danilo Kiš o nacionalizmu

Nacionalizam je, pre svega, paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja. Kao kolektivna paranoja, ona je posledica zavisti i straha, a iznad svega posledica gubljenja individualne svesti; te, prema tome, kolektivna paranoja i nije ništa drugo do zbir individualnih paranoja doveden do paroksizma.

Ako pojedinac, u okviru društvenog projekta, nije u stanju da se «izrazi», ili zato što mu taj društveni projekt ne ide na ruku, ne stimuliše ga kao  individuu, ili ga sprečava kao individuu, što će reći ne daje mu da dođe do svog entiteta, on je primoran da svoj entitet traži izvan identiteta i izvan tzv. društvene strukture. Continue reading “Danilo Kiš o nacionalizmu”

Pojam i definicija korupcije

Korupcija, odnosno praksa podmićivanja, stara je koliko i država. Stoga je i borba za njeno suzbijanje isto toliko stara. Uporedo s razvojem privredne aktivnosti, mešanjem države u privredu i birokratizovanjem društva, korupcija je dobijala na intenzitetu. Samim tim, postala je jedan od značajnih problema savremenog sveta. Takođe je poznato da su još stari Atinjani bili suočeni s ovom dru-štvenom pojavom. Zato su imali skup pravila stvorenih za njeno suzbijanje.

Termin korupcija Makijaveli preuzima od Polibija i on je označavao „kvalitet kvarenja vlasti”. U Engleskoj je pojam korupcije u osamnaestom veku, pored kvarenja vlasti, identifikovan i s podmićivanjem. Pod korupcijom, danas, najčešće podrazumevamo nezakonito korišćenje društvenog položaja i moći radi sopstvene koristi. Continue reading “Pojam i definicija korupcije”

Radionica “Mladi uredjuju za mlade”

MRI “Logosfera” je uspešno organizovala prvu radionicu za članove redakcija školskioh listova u srednjim školama u Srbiji. Učesnici ove radionice dolaze id 9 gimnazija i jedne stručne škole iz cele srbije a tema trodnevne radionice bila je unapređenje rada i modrenizacija srednjoškolskih redakcija i mladih novinara.

Od 21. do 23. oktobra u hotelu “Omorika” na Tari 21 polaznik imao je priliku da prati i učestvuje u predavnjima koja su za njih izveli predavači Vesna mališić, urednik beogradskog magazina NIN, Danica Vučenić dugogodišnji televizijski novinar i Boban Tomić profesor medija i komunikacija. Continue reading “Radionica “Mladi uredjuju za mlade””