U Evropskoj uniji je povećana stopa prekoračenja dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani, saopštila je Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA), ali je ocenila da je “malo verovatno” da testirani prehrambeni proizvodi “predstavljaju zabrinutost za zdravlje potrošača”. Od 91.015 uzoraka hrane, 95,5% je bilo u okviru zakonom dozvoljenog nivoa koncentracijeRead More →

Skakavci, korona virus i smrtonosne poplave “trostruka su pretnja” milionima ljudi širom Istočne Afrike, upozorili su zvaničnici, dok je Svetska banka najavila program pomoći od 500 miliona dolara za zemlje pogodjene istorijskom najezdom pustinjskih skakavaca. Za najezdu skakavaca u Istočnoj Africi, koji se broje u milijardama, kakva u nekim zemljamaRead More →

Nasilni ekstremizam predstavlja negiranje demokratije i ljudskih prava i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda zagarantovanih međunarodnim konvencijama, kazao je Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković. On je na otvaranju radionice Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, rekao da je prevencija najefikasniji načinRead More →

Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ delom obuhvata planinu Taru, tako da se graniči sa Nacionalnim parkom „Tara“. Nalazi se 210 km od Beograda i 290 km od Niša. Najbliži gradovi su Višegrad (25 km), Bajina Bašta (37 km) i Užice (45 km). Iz Parka se brzo stiže i doRead More →

Nacionalni park „Drina“ posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti. Osnovne vrijednosti su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike te klisurasto- kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Ovo područje čini jedinstveni kompleks, odnosno dio dinarske Starovlaško-raške visije. Klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine na pojedinim mjestima ima odlike kanjona saRead More →

Predstavnica MRI Logosfera učestvovala je na Omladinskom dijalogu „Energija mladih“ U Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine OPENS je u partnerstvu sa UNICEF-om organizovao Omladinski dijalog u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost. Konferencija koja je okupila više od stotinu mladih ljudi iz čitave Srbije imala je za cilj jačanje poverenja uRead More →

Projekat podizanja kapaciteta mladih novinara za prepoznavanje i borbu protiv širenja lažnih vesti i spinovanja. Radionicama koje smo organizovali pokrili smo glavne teme kojima profesionalni i mladi novinari treba da se bore protiv širenja lažnih vesti u medijima i na društvenim platformama. Tokom novembra 2017. održane su radionice za mladeRead More →

Cilj projekta je da podigne nivo svesti i obaveštenosti građana o mogućem ekstremizmu u Podrinju, teritoriji koju čine srpski i bosanski deo a koja je opterećena građanskim ratom u skorijoj prošlosti, posebno zločinima u Srebrenici. Pored bezbednosnog aspekta, i sama pretnja ekstremnim delovanjem, zaustavlja i usporava saradnju i razvoj regije,Read More →

U borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica. Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH i borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave. Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jednaRead More →

Прeдстaвници oргaнизaциja цивилнoг друштвa, СEКO мeхaнизмa, LAG (Лoкaлнa сaвeтoдaвнa групa нa прojeкту Teхничкe aсистeнциje oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa – TACSO), TACSO кaнцeлaриje у Србиjи, Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, Eврoпскe дeлeгaциje у Србиjи и Mинистaрствa зa eврoпскe интeгрaциje Рeпубликe Србиje сaстaли су сe пoвoдoм плaнирaњa прoгрaмa пoдршкeRead More →