Објављен Календар конкурса за 2017.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обaвештава јавност да је објавила Kалендар конкурса зa финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе и органа покрајинске управе у 2017. години.

Календар се објављује у циљу благовременог обавештавања организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине, добијања што квалитетнијих пројектних предлога, као и повећање броја потенцијалних корисника буџетских средстава.

Канцеларија обавештава заинтересовану јавност да ће попуњавање Календара бити настављено и ажурирано у складу са пристизањем обавештења из институција о планираним јавним конкурсима за 2017. годину.

Канцеларија континуирано од 2013. године прикупља информације о планираним конкурсима и, у складу са прикупљеним подацима, почетком сваке године објављује Календар јавних конкурса.

Календар конкурса за 2017. годину можете преузети на овом линку

Календар конкурса 2017.