Bajina Bašta: Nema podrške medijima!

Opština Bajina Bašta, po svemu sudeći, ni ove godine neće dodeljivati novac za projektno sufinansiranje lokalnih medija. I pored više poziva, molbi i zahteva koje su mediji upućivali rukovodstvu Opštine konkurs još nije raspisan, iako su odbornici usvojili budžet u kome se za ovu namenu planita 1.500.000,00 dinara.

Opština Bajina Bašta je jedna od malobrojnih u Srbiji koja izbegava da raspiše javni konkurs za projektno sufinansiranje i koja se oglušuje na pozive strukovnih udruženja i lokalnih medija.

U Bajinoj Bašti postoje i rade sledeći registrovani mediji: Radio Primus, Televizija Prima, Primus Portal, Radio 4, Radio Fan, BB Glas i Bajinobaštanske novine. Niko od lokalnih medija nema budžetske dotacije, osim usluga po ugovoru i od prodaje oglasnog prostora koje dobijaju kroz postupak javnih nabavki. Visina ovih prihoda je daleko ispod minimuma i nedovoljna je da pokrije osnovne troškove rada.

Budžet Opštine Bajina Bašta za 2016. godnu je 1.180.000.000,00 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *