Category: Antikorupcija

Ekonomska korupcija i privilegije

U borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica. Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH i borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave. Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno-ekonomskih izazova sa kojim se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva. Continue reading “Ekonomska korupcija i privilegije”

Izveštaj o trošenju budžeta JLS

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je Vladi 23.12.2016. godine Izveštaj o svrsishodnosti trošenja budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave. Izveštaj je dostavljen i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Republičkom javnom tužilaštvu. Savet će izveštaj javno prezentovati nakon praznika. Continue reading “Izveštaj o trošenju budžeta JLS”

Pojam i definicija korupcije

Korupcija, odnosno praksa podmićivanja, stara je koliko i država. Stoga je i borba za njeno suzbijanje isto toliko stara. Uporedo s razvojem privredne aktivnosti, mešanjem države u privredu i birokratizovanjem društva, korupcija je dobijala na intenzitetu. Samim tim, postala je jedan od značajnih problema savremenog sveta. Takođe je poznato da su još stari Atinjani bili suočeni s ovom dru-štvenom pojavom. Zato su imali skup pravila stvorenih za njeno suzbijanje.

Termin korupcija Makijaveli preuzima od Polibija i on je označavao „kvalitet kvarenja vlasti”. U Engleskoj je pojam korupcije u osamnaestom veku, pored kvarenja vlasti, identifikovan i s podmićivanjem. Pod korupcijom, danas, najčešće podrazumevamo nezakonito korišćenje društvenog položaja i moći radi sopstvene koristi. Continue reading “Pojam i definicija korupcije”