Nasilni ekstremizam predstavlja negiranje demokratije i ljudskih prava i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda zagarantovanih međunarodnim konvencijama, kazao je Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković. On je na otvaranju radionice Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, rekao da je prevencija najefikasniji načinRead More →

Cilj projekta je da podigne nivo svesti i obaveštenosti građana o mogućem ekstremizmu u Podrinju, teritoriji koju čine srpski i bosanski deo a koja je opterećena građanskim ratom u skorijoj prošlosti, posebno zločinima u Srebrenici. Pored bezbednosnog aspekta, i sama pretnja ekstremnim delovanjem, zaustavlja i usporava saradnju i razvoj regije,Read More →