Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ delom obuhvata planinu Taru, tako da se graniči sa Nacionalnim parkom „Tara“. Nalazi se 210 km od Beograda i 290 km od Niša. Najbliži gradovi su Višegrad (25 km), Bajina Bašta (37 km) i Užice (45 km). Iz Parka se brzo stiže i doRead More →

Nacionalni park „Drina“ posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti. Osnovne vrijednosti su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike te klisurasto- kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Ovo područje čini jedinstveni kompleks, odnosno dio dinarske Starovlaško-raške visije. Klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine na pojedinim mjestima ima odlike kanjona saRead More →

Komisija za dodelu grantova iz projektnog programa SENSE 2, kojeg finansira Švedska razvojna agencija (SIDA) a u Srbiji implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC) odobrila je finansijsku podršku projektu “Implementacija inkluzivnog monitoringa u zaštićenim prirodnim područjima zapadne Srbije”. Ovaj projektni predlog nastao je angažovanjem projektnog tima MRI “Logosfera” kaoRead More →

Bajina Bašta je gradsko naselje i sedište istoimene opštine na desnoj obali reke Drine, u Zlatiborskom okrugu u zapadnoj Srbiji. Nalazi se na 43°58′ severne geografske širine i 19°34′ istočne geografske dužine. Prema popisu iz 2002. bilo je 9543 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 8555 stanovnika). Bajina Bašta je smeštena ispod obronaka planine Tare, na nadmorskoj visini od 257 m.Read More →

Reka Drina (346 km) pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo Republike Srpske. Pravac njenog toka je od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, aRead More →

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine na ukupnoj površini od 19.175,00 ha. Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja. Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija). Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte. U najužem delu masivaRead More →