Projekat podizanja kapaciteta mladih novinara za prepoznavanje i borbu protiv širenja lažnih vesti i spinovanja. Radionicama koje smo organizovali pokrili smo glavne teme kojima profesionalni i mladi novinari treba da se bore protiv širenja lažnih vesti u medijima i na društvenim platformama. Tokom novembra 2017. održane su radionice za mladeRead More →

Cilj projekta je da podigne nivo svesti i obaveštenosti građana o mogućem ekstremizmu u Podrinju, teritoriji koju čine srpski i bosanski deo a koja je opterećena građanskim ratom u skorijoj prošlosti, posebno zločinima u Srebrenici. Pored bezbednosnog aspekta, i sama pretnja ekstremnim delovanjem, zaustavlja i usporava saradnju i razvoj regije,Read More →

Projekat je posvećen mladim novinarskim snagama – učenicima koji su članovi redakcija školskih medija u srednjim školama u Srbiji. Učesnici ove radionice bili su predstavnici devet gimnazija i jedne stručne škole iz cele Srbije a tema trodnevne radionice bila je unapređenje rada i modrenizacija srednjoškolskih redakcija i mladih novinara. OdRead More →

Dvodnevna radionica na temu “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne razvojne ciljeve” održana tokom 17. i 18. juna 2015. na Tari, u hotelu „Omorika“, okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz regiona sliva reke Drine, predstavnike lokalnih samouprava i poslovnog sektora saRead More →

Projekat “Implementacija inkluzivnog monitoringa u zaštićenim prirodnim područjima zapadne Srbije” usmeren je na upravljače zaštićenih prirodnih područja, pre svega njihove čuvarske službe, ali i na populaciju mladih koja pokazuje interes u programima zaštite prirode i životne sredine. Cilj projekta bio je da ojača kapacitete i izgradi partnerstvo između čuvara prirode unutarRead More →

Projekat edukacije mladih za razvoj zelenog biznisa i samozapošljavenje u ruralnim zajednicama unutar zaštićenih prirodnih područja. Programom edukacije, tokom tri vikenda tokom oktobra 2014, obuhvaćeno je 25 polaznika strosti između 19 i 30 godina a koji su nezaposleni i imaju ideje za pokretanje sopstvenog biznisa, Tokom projekta razrađene su poslovneRead More →

Jednodnevna edukativna radionica pod nazivom “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske lokalne/regionalne razvojne ciljeve” održana je na Tari 23. 06. 2014. Radionica je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine, predstavnicima poslovnog sektora u agrobiznisu, lokalnim javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. RadionicaRead More →

Projekat je realizovan u vremenskom periodu od 01. 05. 2013. do 01. 03. 2014. godine u partnerstvu sa Odredom izviđača “Bajina Bašta”. Projekat je imao institucionalnu i organizacionu podršku Opštine Bajina Bašta, Nacionalnog parka “Tara”, Sportsko turističkog centra “Bajina Bašta” i JKP “12 septembar” iz Bajine Bašte. Projektnim aktivnostima obuhvaćeniRead More →

Tradicionalni program edukacije srednjoškolaca za razvoj retoričkih veština, završava se takmičenjem u vošenju debate. Ove godine takmičenje je okupilo šest ekipa učenika Gimnazije “Josif Pančić” koje su se nadmetale u debatovanju a dve najbolje su svoju veštinu debatovanja pokazale na finalnom takmičenju 11. marta. Teza koju je afirmativni tim branio glasilaRead More →