Nasilni ekstremizam predstavlja negiranje demokratije i ljudskih prava i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda zagarantovanih međunarodnim konvencijama, kazao je Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković. On je na otvaranju radionice Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, rekao da je prevencija najefikasniji načinRead More →

Svetski fond za prirodu (WWF) saopštio je danas da je pokrenuo projekаt “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, tokom kojeg će sledeće četiri godine u regionu Dinarskog luka raditi na unapredjenju zaštite prirode. Kako se navodi, projekat će doprineti uključivanju lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima, kao i boljoj saradnjiRead More →

U prilogu ovog članka možete preuzeti nedavno objavljenu studiju o izgradnji budućih malih i mini hidroelekrtana i njihovih brana u koritima reka na teritorijama zaštićenih prirodnih područja na Balkanu. Studija je nastala u okviru projekta “Plavo srce Evrope” i detaljniji sadržaj i uvid možete naći na linku ovde. Ova studijaRead More →

Riba mladica ili dunavski losos je vrsta europske slatkovodne faune čiji je opstanak ugrožen izgradnjom novih hidroelektrana. Rasprostranjenost mladice u rijekama Balkana, njenom glavnom staništu, je slabo istražena. U ovoj studiji predstavljamo podatke o prisutnosti mladice na Balkanu. Mladicu smo pronašli i zabilježili na 1822 kilometara toka, u 43 rijekeRead More →

Predsjednik Skupštine općine Srebrenica Miloš Milovanović, zatvarajući Investiciono-razvojnu konferenciju koja je u srijedu i četvrtak održana u tom gradu, izjavio je da ekonomski oporavak predstavlja osnovu održivog života te da je ta konferencija pokazala “da smo na dobrom putu”. Izrazio je zadovoljstvo što je konferencija okupila najrelevantnije političke i ekonomskeRead More →

Na lokalitetu Zadružni dom u Skelanima nastavljena su arheološka istraživanja planirana za 2015. godinu. Iskopavanja su započeta 24. avgusta i trajaće mesec dana u jugoistočnom delu lokaliteta. Ovogodišnjim iskopavanjima planirano je da se završi istraživanje prostorije K započeto prethodno godine, u kojoj su konstantovani ostaci mozaika, koje će doprineti jasnijemRead More →

Regionalna saradnja i međusobno povezivanje država regiona ključni su za dugoročnu bezbjednost i prosperitet Zapadnog Balkana. Među najvažnijim je povećanje nivoa ekonomskog razvoja. Zemlje u procesu pridruženja Evropskoj Uniji uz rješavanje pitanja nasljeđenih iz prošlosti treba da unaprijede međusobnu saradnju i poboljšaju uslove života građana.

Suočavanje sa prošlošću i pomirenje među narodima na prostoru Zapadnog Balkana sastavni su deo procesa evropske integracije tog regiona, poručeno je 6. juna na otvaranju skupa “Regionalna saradnja i evropske integracije” u Beogradu. Regionalna saradnja ključna je za rešavanje pitanja nasleđenih iz prošlosti, ali i onih sa kojima se ZapadniRead More →

WWF je početkom 2012. započeo projekt “Parkovi Dinarskog luka” kojim želi stvoriti savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova (UNSCR 1244/99), Makedonije, Slovenije i Srbije. Projekt u trajanju tri godine financiraju Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i MAVA Foundation.

Studijsko putovanje za predstavnike dobitnika SENSE grantova u drugom krugu održano je od 22. do 27. marta 2015. godine u Češkoj. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije bili su u prilici da se upoznaju sa iskustvima i radom ekoloških organizacija civilnog društva iz Češke, međunarodnim organizacijama koje imaju sedište uRead More →