Problem plutajućeg otpada na reci Drini mogao bi uskoro da bude rešen primenom većeg broja fizičkih barijera poput ove, nedavno postavljene u jezeru Hidroelektrane u Višegradu. Na oko kilometar uzvodno od brane ove hidroelektrane i nekoliko kilometara nizvodno od ušća reke Lim u ovo drinsko jezero, Višegrađani su između dveRead More →

Na teritoriji pet evropskih zemalja, uključujući Srbiju, stvara se prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, koji bi trebalo da bude zaokružen i proglašen 2014. godine, pod zaštitom UNESKO-a.Rezervat, čiji je nastanak inicirao Svetski fond za prirodu, za sada pokriva Hrvatsku i Madjarsku, a Austrija, Slovenija i Srbija će mu se pridružiti uRead More →