Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, neformalno partnerstvo Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih lokalnih medija Lokal Pres (LP) i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), smatra da je pravilna primena pravila u oblasti projektnog sufinansiranja medija od izuzetnog značaja za razvojRead More →

  U Nišu je juče, 5. avgusta 2015. godine, održan treći i poslednji skup u okviru javne rasprave o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine. Ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom učesnike je pozdravila Milena Banović. OnaRead More →

Dvodnevna radionica na temu “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne razvojne ciljeve” održana tokom 17. i 18. juna na Tari, u hotelu „Omorika“, okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz regiona sliva reke Drine, predstavnike lokalnih samouprava i poslovnog sektora sa značajnimRead More →

Za finansiranje zaštićenih područja u Srbiji na raspolaganju je manje od polovine potrebnih sredstava, a procenjuje se da godišnji manjak iznosi 8,7 miliona dolara, ukazano je danas na predstavljanju rezultata projekta Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) o sistemu finansiranja tih oblasti. Gubitak staništa i prekomerna eksploatacija prirodnih resursa predstavljajuRead More →

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji saKancelarijom za evropske integracije i Savetodavnim centrom za evropska i pravna pitanja (PLAC) poziva predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na konferenciji „Srbija na putu evropskih integracija-skrining i posle skrininga“, koja će se održati u utorakRead More →

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovao je prvi okrugli sto za donosioce odluka na temu održivog korišćenja biomase. Imajući u vidu da je Beograd najveći potrošač električne energije u Srbiji, ali i da ima najveću pokrivenost daljinskim grejanjem (oko 44% teritorije Beograda), razmatraće seRead More →

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine OGLAŠAVA Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne izradilo je Nacrt zakona o nacionalnim parkovima.

U ponedeljak 23. juna u hotelu “Omorika” na Tari održaja je tematska radionica “Politika u oblasti klimatskih promena – važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske likalne/regionalne razvojne ciljene”. Organizatori radionice su biti UNDP Kancelarija u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljopšrivrede i zaštite životne sredine i MRI “Logosfera” a podRead More →

Ekstremni događaji poput velikih požara, poplava, erozija zemljišta, oluja i talasa tropskih vrućina privlače pažnju medija i sveopšte javnosti. Statističke analize pokazuju da je nastanak ovih pojava povećan zbog klimatskih promena. Pre nego što započnemo temu o klimatskim promenama važno je napomenuti da se klima na Zemlji stalno menja, odnosnoRead More →

Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva trebalo bi da bude završena početkom sledeće godine, kazala je juče Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, dodavši da je Srbija, pored Albanije, jedina država u regionu koja nema takav dokument. Ona je, govoreći na skupu „Praćenje i evaluacija javnih politika uRead More →