Upozoravamo: Drina je sve zagađenija!

Uprkos naporima mnogih opština u slivu reke Drije da samnje, ili makar povećaju kontrolu, nad emisijom tečnog i čvrstog otpada u priobalje reke Drine, voda u ovoj još uvek očuvanoj reci je sve zagađenija. Običnom šetnjom pored reke Drine u ove jesenje dane, kada je vegetacija na obalama bez lišća, mnoge ružne navike dolaze do izražaja a najviše divlje deponije i kanalizacioni ispusti.

kamen drina algeBajina Bašta je jedan od opština koje nemaju sistem za kolektovanje i tretman otpadnih voda u gradskom jezgru ali i na području ostalih naselja. To, bukvalno, znači da skoro sve otpadne vode iz domaćinstava i privrednih postrojenja završavaju u prirodnom recipijentu – rekama pritokama Drine ili u samoj Drini. Kroz grad Bajinu Baštu protiče manja reka Pilica, koja je nekada bila nogo izdašnija a danas je skoro presahla zbog zahvatanja pijaće vode iz njenog aluviona u neposrednoj blizini ovog grada. Korito ove male rečice primi skoro svu kanalizaciju iz grada Bajine Bašte da bi se posle nekoliko stotina metara ulilo direktno u Drinu. Skoro identična situacija je i sa malobrojnim, ali ipak ekološki opasnim ,postrojenjima privrede u ovom gradu. Iz dve indistrijske zone sva industrijska kanalizacija, takođe ne tretirana, završi u koritu Drine.

20140209_165849

Sva naselja koja se nalaze na obalama Drine, ne samo u opštini Bajina Bašta, svoje fekalne lokalne kanalizacione sisteme bez tretmana izlivaju u Drinu. Posledicama se niko ne bavi, merenja još nema, nadležni ne pokreću javne inicijative a nema ni partnerstva između javnog, poslovnog i civilnog sektora po ovim pitanjima. Rečno korito ali i rečno dno trpi ogromne bio-hemijske pritiske što se najbolje vidi na našim fotografijama. Nekada zelene alge promenile su boju a smrdljiva skrama sve više prekriva i osvaka nekada belo i čisto drinsko kamenje u koritu ove lepotice. Poneka bačena kamionska guma tu je tek da nas podseti i skrene pažnju da je vreme da se neka konkretna i obimna akcija mora pocesti.

Šta Vi mislite o ovome?

20140209_164304

 

 

 

 

 

 

20140209_165645

 

 

 

 

 

 

alge kamen drina

 

 

 

 

 

 

Pilica usce u drinu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *