Takmičenje u debatovanju 2014.

Tradicionalni program edukacije srednjoškolaca za razvoj retoričkih veština, završava se takmičenjem u vošenju debate.

Ove godine takmičenje je okupilo šest ekipa učenika Gimnazije “Josif Pančić” koje su se nadmetale u debatovanju a dve najbolje su svoju veštinu debatovanja pokazale na finalnom takmičenju 11. marta. Teza koju je afirmativni tim branio glasila je “Bolje je biti nego imati” dok je negativni tim istu tezu osporavao.

20 item(s)