Građanski izveštaj o privatizaciji medija

 

U Medija centru u Beogradu održan je okrugli sto u okviru projekta „Građanski nadzor privatizacije medija u Srbiji“ koji realizuju Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Na okruglom stolu, na kom su predstavljeni rezultati monitoringa privatizacije medija, govorili su Dragan Dobrašinović (Toplički centar za demokratiju i ljudska prava) i Vladimir Radomirović (Pištaljka).

Na okruglom stolu je istaknuto da su se sve bojazni stručne javnosti i građanskog društva, koje su pratile proces privatizacije medija, pokazale su se kao osnovane. Ukazivanje na okolnosti da je privatizacija samo paravan za fiktivni prenos vlasništva sa javnog na privatni sektor politički i finansijski povezanim licima, ubedljivo se obistinjuju u praksi. Kupovina medija od strane subjekata koji nisu ispunjavali zakonom propisane uslove za učešće u procesu privatizacije, kupovina medija budžetskim novcem, kršenje zakona od strane nadležnih organa za sprovođenje postupka privatizacije, primeri su koji potvrđuju iznete navode.

Država je formalno izašla iz većine medija (šta ste dešava sa „Politikom“ i „Večernjim novostima“?), ali državni novac usmeren ka miljenicima političke elite svih nivoa nije. Očekivanja da će privatizacija doprineti ravnopravnom položaju medija i izjednačavanju šansi za pristup javnim fondovima namenjenim informisanju, u ovom se trenutku pokazuju kao naivna i neosnovana.

Politički uticaj i kontrola medija, koji su u periodu javnog vlasništva nad medijima apostrofirani kao jedan od ključnih problema i argumenata za privatizaciju, nadživljavaju vlasničku transformaciju i pojavljuju se u novim formama. U situaciji u kojoj oblik svojine ima matematičku funkciju varijabile, politička kontrola ostaje konstanta, koja najgore nasleđe prošlosti drži na okupu.

Sve u svemu, privatizacija medija je upotpunila opštu sliku privatizacione agonije koja pritiska društvo poslednjih decenija. Okolnost da je u medijima, u odnosu na privatizacije van ovog sektora, na bitno drugačiji način angažovan javni interes, pothranjuje i oživljava sve strahove proistekle iz traumatičnog višedecenijskog iskustva podređivanja društva nosiocima političke moći i njihovim finansijsko-poslovnim partnerima.

Грађански извештај о приватизацији медија (прелиминарна верзија)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *