Konferencija o pregovaračkom procesu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji saKancelarijom za evropske integracije i Savetodavnim centrom za evropska i pravna pitanja (PLAC) poziva predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na konferenciji „Srbija na putu evropskih integracija-skrining i posle skrininga“, koja će se održati u utorak 31. marta 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Kralja Milana 14, plenarna sala. Konferencija se organizuje u cilju predstavljanja rezultata dosadašnjeg toka pregovaračkog procesa i procesa skrininga, kao i narednih koraka u procesu pregovora.

Napomena: Broj mesta za predstavnike organizacija civilnog društva je ograničen na maksimalno 30, a prijave će biti prihvatane po redosledu po kome su pristigle. Svaka organizacija može da prijavi samo jednog predstavnika/cu. Prijave je potrebno dostaviti namvasic@seio.gov.rs najkasnije do petka, 27. marta 2015. godine sa napomenom „Prijava za učešće na konferenciji“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *