Male HE u zaštićenim područjima Balkana

U prilogu ovog članka možete preuzeti nedavno objavljenu studiju o izgradnji budućih malih i mini hidroelekrtana i njihovih brana u koritima reka na teritorijama zaštićenih prirodnih područja na Balkanu. Studija je nastala u okviru projekta “Plavo srce Evrope” i detaljniji sadržaj i uvid možete naći na linku ovde.

Ova studija ima za cilj da kvantifikuje broj hidroenergetskih projekata koji su planirani u okviru zaštićenih područja na Balkanskom poluostrvu. Ukupno 1.640 projektovanih hidroelektrana (HE) su ispitane na osnovu detaljne i kategorisane mreže zaštićenih područja. 32% od projekata su planirani u strogo zaštićenim područjima, dok su drugi 17% namenjeni su da se grade u drugim zaštićenim područjima. Dakle, ukupno 49% svih planiranih HE se nalaze u zaštićenim područjima, što ukazuje na činjenicu da je ova praksa više pravilo nego izuzetak. Ovo ukazuje na veoma visok pritisak hidroelektrana na zaštićena područja.

Ova studija se zasniva na integrativnoj studiji “Plavo srce Evrope” iz 2012. godine koja je uključivala detaljan popis postojećih i planiranih hidroelektrana i početni pregled zaštićenih područja a koja je potrebna za procenu vrednosti očuvanja balkanskih reka. Ovaj novi izveštaj istražuje tačan položaj planiranih hidroelektrana u zaštićenim područjima.
Studija obuhvata područja sledećih zemalja: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosova, Makedonija, Albanija, Bugarska, severni balkanski prostor Grčke i evropski deo Turske.

U početku, postojeći podaci o zaštićenim područjima su sistematski ažurirani i kategorisani na osnovu različitih podataka iz evropskih izvora (EEA 2012, 2015), međunarodne organizacije (Ramsarska 2015, i UNEP-VCMC (2014), kao i od regionalnih programa ili nacionalnim istraživanjima (npr Republike Srbije 2010.).
Nakon razmatranja sadržaja i strukture nekoliko setova podataka u različitim zaštićenim područjima su kategorisani i podeljeni u pet slojeva GIS dole navedenih. Ovaj pristup omogućava brzu i nezavisnu analizu, uprkos opsežnih preklapanja i fazi granica:

Nacionalni parkovi su obrađeni na osnovu nacionalnih i međunarodnih podataka 2. Ramsarska područja, rezervati biosfere i Svetske baštine (Priroda); u većini slučajeva, ove međunarodne kategorije su zaštićena područja kao prirodni rezervati ili nacionalnih parkova u skladu sa nacionalnim zakonom.
Mreže Natura 2000 za zemlje EU (RS, HR, BG, GR)

Strogo zaštićena područja u zemljama koje nisu članice EU; uglavnom se sastoje od manjih površina (rezervati prirode) ali i “parkova prirode” ranije članice bivše Republike Jugoslavije (SRJ) u BA, RS, ME KV MK sa strogom zaštitom (ne treba mešati sa parkovima prirode u zapadnevropskim zemljama u kojima oni nemaju takav strogi status i zaštitu). Osim toga, EMERALD 1 područja u zemljama koje nisu članice EU su uključeni u ovu kategoriju.

Druga zaštićena područja, kao što su predeone celine, prirodni spomenici, zvanično predloćena proširenja i druge zvanično određene oblasti sa manjom zaštitom

 

Preuzmite tekst studije ovde.

Protected areas and hydropower dams in the Balkan190515

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *