Sreten Božić, predsednik Upravnog odbora po zanimanju elektrotehničar zaposlen u JP “Elektromreža Srbija”. Društveni aktivista u lokalnoj zajednici u više navrata bio je član Veća Mesne zajednice Višesava, kao i odbornik u Skupštini opštine Bajina Bašta i član Upravnog odbora JP Direkcija za izgradnju Bajina Bašta. Aktivan građanin i pokretač većeg broja lokalnih akcija na izgradnji javne infrastrukture na teritoriji opštine Bajina Bašta. Oženjen, otac dve kćeri. Živi i radi  u Bajinoj Bašti.

 

 

 

Željko Stanojević, član Upravnog odbora po zanimanju profesor tehničkog obrazovanja zaposlen kao nastavnik u Osnovnij školi “Rajak Pavićević” u Bajinoj Bašti. Društvenim aktivizmom se bavi od srednjoškolskih dana kada je učestvovao u omladinskim kulturnim i muzičkim projektima i programima. kao volonter učestvuje u mnogim programima NVO sektora u gradu a najviše u ekološkim NVO i organizaciji izviđača. Pasionirani je roker, vokalni solista i instrumentalista na akustičnoj gitari a jedan je od osnivača i članova popularnog lokalnog muzičkog benda “Drinski splavari”. Oženjen je otac kćeri, živi i radi u Bajinoj Bašti.

 

 

 

Boban Tomić, član Upravnog odbora po zanimanju doktor političkih nauka zaposlen na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Osnivač i član više lokalnih i regionalnih nevladinih organizacija i nezavisnih medija. Pokretač više regionalnih i nacionalnih inicijativa u oblasti prekogranične sardnje i razvoja zajedništva u regionu. Politički i društveni aktivista u lokalnoj zajednici sa učešćem u velikom broju akcija i projekata na razvoju zajednica. Bio je predsednik Opštine Bajina Bašta od 2000. do 2004. godine. Govori engleski jezik. Oženjem, otac dvoje dece, živi u Bajinoj Bašti. E-mail: boban.tomicc@gmail.com

 

 

 

Branko Stevanović, član Upravnog odbora. Po zanimanju profesor fizičke kulture zaposlen u Tehničkoj školi u Bajinoj Bašti. Aktivan u sportskim organizacijama, osnivač i član uprave Planinarsko skijaškog kluba “Tara” i Odbojkaškog kluba “Hidroelektrana” iz Bajine Bašte. Radio na poslovima direktora javnih ustanova STC “Bajina Bašta” i CDL “Mitrovac na Tari”. U organizaciji zadužen za koordinaciju programa za mlade, sport i obrazovanje. Koordinira prekograničnu saradnju sa COZ “Komunis” Skelani-Srebrenica. Oženjen, otac dva sina.

 

 

 

Marko Dragojlović, član Upravnog odbora. Diplomirani inžinjer šumarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Nacionalni park Tara” u sektoru za upravljanje projektima. Učestvovao je u pripremi i realizaciji nekoliko lokalnih projekata i programa MRI “Logosfera” kao član projektnog tima i koordinator aktivnosti. Polje interesovanja prirodne i biotehničke nauke, održivi razvoj i projektni menadžment. U MRI “Logosfera” radi na razvoju projektnih zadataka i upravljanju projektnim ciklusima. Oženjen, otac kćeri. Govori engleski jezik. E-mail; markodbb@yahoo.com

 

Biljana Đurđić, član Upravnog odbora. Po zanimanju ekonomski tehničar zaposlena u RTV “Prima Internacional” u Bajinoj Bašti. Učestvuje u radu Drina mreže za tranziciju i regionalizam i na realizaciji većeg broja projekata u zapadnoj Srbiji i prekograničnom regionu. Član projektnih timova zadužen za organizaciju događaja i upravljanje komunikacijama, medija planove i PR aktivnosti. U MRI “Logosfera” najčešće uključena u medija i PR komuniciranje projekata i upravljanje događajima. Udata majka kćeri. Živi u Bajinoj Bašti. E-mail: biljana.djurdjic@gmail.com

 

 

 

Nataša Milićević, medija producent. Novinar po zanimanju, sa všegodišnim iskustvom u radu lokalnih elektronskih medija. Angažovana na aktivnostima medija planiranja, i praćenja rada i aktivnosti organiozacije, kao i izveštavanju o istim. Učestvuje i realizaciji sadržaja za radio i TV emisije, internet sajtove i posebne tematske biltene koje organizacija izdaje u okviru projektnih aktivnosti.

 

 

 

 

Katarina Vranić, administracija. U organizaciji je jedan od osnivača i prvih članova od osnivanja a vodi administraciju i dokumentaciju organizacije. Zadužena za poslove administarcije projektne dokumentacije i opšte dokumentacije organiazcije. Angažovana na skoro svim projektnim aktivnostima koje je organizacija realizovala od osnivanja. Udata, majka sina.

 

 

 

 

Branko Mijanović, koordinator logistike. Rukovodilac tehničke operative u lokalnoj radio televiziji, dugogodišnji aktivista u omladinskim i kulturnim organizacijama. Angažovan na projektima u oblasti kulturnog stvaralaštva u domenu tehničke podrške i logističkih rešenja. Osnivač i rukovodilac Pozorišno krativnog centra “Talija” iz Bajine Bašte koje je više puta nagrađivano za izuzetna ostvarenja u omladinskom pozorišnom stvarlaštvu. U MRI “Logosfera” zadužen je za tehnička pitanja, sistem administraciju IT opreme, kao i logistiku projekata.

 

 

 

Jelena Stanić, član Tima omladinskih projekata, Po zanmanju strukovni inženjer zaštite životne sredine. Zaposlena u RTV Prima Internacional. U organizaciji je angažovana u Timu za razvoj i realizaciju omladinskih projekata i projekata usmerenih na mlade. Osim toga radi i na aktivnostima medija planiranja i praćenja rada i aktivnosti organizacije, kao i izveštavanju o istim. Urednik sajta i sadržaja na kanalina društvenih mreža organizacije. Govori engleski jezik. jelena.stanic@gmail.com

 

 

 

 

Ivana Matić, član Tima omladinskih projekata. Po zanimanju trgovinski tehničar. U organizaciji je angažovana na realizaciji i razvoju projekata i aktivnosti omladinskog tima. Najčešće radi na poslovima i zaduženjima u polju marketinga, društvenih mreža i organizacije skupova kao i logističkih poslova u projektnim timovima. Ima iskustvo u radu i prganizaciji izdavačkih delatnosti i publicistike.

 

 

 

 

Marko Tomić, Projektni menadžer Sektora održivi razvoj. Po zanimanju diplomirani inžinjer šumarstva zaposlen u JP “Nacionalni park Tara” u sektoru za projektovanje i zaštitu šuma. Kao koordinator mnogih  projekata postigao značajne rezultate u oblasti zaštite šuma koji se odnose na poboljšavanje monitoringa i uvođenje novih metoda u borbi protiv štetočina i biljnih bolesti u Nacionalnom parku. Kao jedan od koordinatora MRI “Logosfera” ostvario se pripremi i realizaciji značajnih projekata na temu uključivanja civilnog sektora u  monitoring i upravljanje zaštićenih prirodnih područja. Učesnik mnogih Internacionalnih programa iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama, gde se naročito oprobao i specijalizirao u zaštiti od šumskih požara. Govori engleski jezik. Oženjem, otac jednog deteta, živi u Bajinoj Bašti. E-mail: tomimarko99@yahoo.com

 

 

Duško Saković, Projektni menadžer Sektora održivi razvoj. Po zanimanju diplomirani inžinjer šumarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Nacionalni park Tara” u sektoru za upravljanje projektima. Učestvovao je u pripremi i realizaciji nekoliko lokalnih projekata i programa MRI “Logosfera” kao član projektnog tima i koordinator aktivnosti. Polje interesovanja prirodne i biotehničke nauke, održivi razvoj i projektni menadžment. U MRI “Logosfera” radi na razvoju projektnih zadataka i upravljanju projektnim ciklusima. Oženjen, otac dvoje dece. Govori engleski jezik.

 

 

 

Zahtev za prijem u članstvo možete poslati popunjavanjem on-line pristupnice na ovoj strani!