Mreža razvojnih inicijativa Logosfera upisana je u Registar udruženja koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Matični broj: 17775391

PIB: 106089562

Šifra delatnosti: 94.99

 

MRI Logosfera je upisana u Registar organizacija mladih i za mlade, koji se vodi pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.

 

ECAS Baza registracija:

PIC 920095441

OID E10091123

 

Tekući račun: 160-332609-88 Intesa Banka Beograd

Lice ovlašćeno za zastupanje: Sreten Božić, Predsednik

Ovlašćeni knjigovođa: Stanimir Blagojević