Registracija

Mreža razvojnih inicijativa Logosfera upisana je u Registar udruženja koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Matični broj: 17775391

PIB: 106089562

Šifra delatnosti: 94.99

Erasmus+ registracija:

PIC 920095441

OID E10091123

Tekući račun: 160-332609-88. Intesa Banka Beograd

Lice ovlašćeno za zastupanje: Sreten Božić, Predsednik