Registracija

Mreža razvojnih inicijativa Logosfera upisana je u Registar udruženja koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Matični broj: 17775391

PIB: 106089562

Šifra delatnosti: 94.99

Tekući račun: 160-332609-88. Intesa Banka Beograd

Lice ovlašćeno za zastupanje: Sreten Božić, Predsednik