Mreža daje pun i efikasan doprinos jačanju društva i društvenog razvoja u oblasti održivog razvoja i ljudskih pšrava a primenom modernih načina komunikacije, organizacije, implementacije projekata i njihove valorizacije u društvenom kontekstu podstiče na stvaralaštvo svoje članove i okolinu i ojačava građanski aktivizam. Mreža podstiče, proizvodi, afirmiše, sprovodi, ojačava i širi nove vrednosti u lokalnoj i regionalnoj društvenoj zajednici, čime odlučno i snažno doprinosi razvoju i jačanju demokratskog pluralnog modernog društva.