Opasnost odumiranja civilnog sektora

Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva trebalo bi da bude završena početkom sledeće godine, kazala je juče Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, dodavši da je Srbija, pored Albanije, jedina država u regionu koja nema takav dokument. Ona je, govoreći na skupu „Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva“, objasnila da će se strategijom precizno definisati institucionalni i zakonodavni okvir civilnog društva i rešiti brojna pitanja, kao što je, na primer, finansiranje nevladinog sektora. Ćirkovićeva je takođe ocenila da su nevladine organizacije izuzetno važne kada je reč o kontroli i evaluaciji javnih politika.

Uloga nevladinih organizacija u svemu tome je evidentna i vrlo značajna, a takođe vidimo da kapaciteta organizacija za praćenje oblasti javne politike i te kako ima. To se vidi i onda kada Delegacija Evropske unije i Evropska komisija potražuje njihove izveštaje kako bi imali realnu sliku o ovom pitanju – kazala je Ćirkovićeva.

Međutim, na skupu je ocenjeno da postoji realna opasnost „odumiranja“ civilnog društva, što je bio slučaj u nekoliko država koje su postale članice Evropske unije. Učesnici skupa su kao jedno od rešenja za spas civilnog sektora predložili njihovo usmeravanje na monitoring i evaluaciju javnih politika.

– Strukturni fondovi EU i država će se pojaviti kao bitni potencijalni finansijeri – kroz naručivanje evaluacija – i tu se onda postavlja pitanje da li ćemo mi dozvoliti da ulaze strane kompanije, strane revizorske kuće i da oni zauzmu to tržište ili ćemo mi stvarati ekspertize, pa makar deo civilnog društva prerastao u konsultantski sektor – kazala je Milena Lazarević, viša programska menadžerka Centra za evropske politike.

Organizatori jučerašnjeg skupa bili su Centar za evropske politike i Fondacija za razvoj ekonomske politike, koji su pre šest meseci započeli istraživanje uloge i kapaciteta civilnog sektora u kontroli i vrednovanju javnih politika.

danas.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *