Park prirode Šargan – Mokra Gora

Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ delom obuhvata planinu Taru, tako da se graniči sa Nacionalnim parkom „Tara“. Nalazi se 210 km od Beograda i 290 km od Niša. Najbliži gradovi su Višegrad (25 km), Bajina Bašta (37 km) i Užice (45 km). Iz Parka se brzo stiže i do Zlatibora (40 km), Sirogojna (56 km), Zlatarskog jezera (73 km), Specijalnog rezervata prirode „Uvac“ (115 km).

Smeštajni kapaciteti u Parku prirode nalaze se u:
Etno-kulturno-turističkom kompleksu Drvengrad na Mećavniku neposredno iznad magistralnog puta prema Višegradu
Nacionalnom ekološkom centru „Čarobni breg“ na lokalitetu Šišatovac ispod Šarskog vrška, 9 km iznad Drvengrada
Hotelu „Mladost“ na Iveru, 8,5 km iznad Drvengrada
Hotelu „Osmica“ pored železničke stanice u Mokroj Gori
Pojedinim seoskim domaćinstvima

Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ obuhvata mokrogorsku i deo kremanske kotline, jugoistočne površi Tare, severozapadne ogranke Zlatibora i prevoj Šargan koji se preprečio između ove dve planine. Čitav ovaj prostor deo je krajnjih istočnih ogranaka unutrašnjih Dinarida.

Kroz mokrogorsku i kremansku kotlinu prolazi međunarodni magistralni putni pravac E-761 koji preko Čačka i Užica povezuje Bugarsku i Rumuniju sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Na granici Parka prirode nalazi se granični prelaz Kotroman, kapija na putu do Višegrada, Trebinja, Boke Kotorske i dubrovačkog primorja.

Administrativno, Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ najvećim delom pripada opštini Užice (KO Mokra Gora i KO Kremna), a manjim delom opštinama Bajina Bašta i Čajetina.

Najznačajniji objekti geonasleđa Parka prirode „Šargan – Mokra Gora“ su:

profil peridotita donje krede na Crvenom Ridu
profil od donje do gornje krede kod zaseoka Uroševići
krečnjaci i laporci gornje krede sa fosilima na Kotromanu
profili kontakta ultramafita i metamorfnih stena kod sela Mokra Gora
profili amfibolita
peridotiti harcburgitskog sastava na regionalnom puti Užice – Višegrad
opal i žice magnezita kod Šargan Vitasa,
sedimenti miocena sa ostacima flore na Trgovištu
bituminozni sedimenti miocena na Konjskoj reci
bigar u kanjonu Belog Rzava
kanjon Belog Rzava
klisura Suvog potoka
krečnjačko brdo Vao
prerast Đavolja pećina
Hajdučka pećina
vrtače na Ljutom polju
tresave Vračarića jezera
ponornica Karaića potok na Ljutom polju
vodopad Veliki skakavac na Kamešini
izvor slane Radovanove vode u Kotromanu
visokoalkalni izvor Bele vode
izvor mineralne Glišove vode u Kremnima.

Više o Parku prirode Mogra Gora na sajtu ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *