MRI Logosfera od početka rada sarađuje sa velikim brojem pojedinaca i organizacija, kako na lokalnom, mikro-regionalnom, nacionalnom, tako i međunarodnom nivou. Kroz saradnju na projektnim i redovnim aktivnostima, uspostavili smo partnerstva sa javnim, poslovnim i NVO sektorom. Ovde su podaci o najznačajnijim partnerstvima i aktivnostima na koja se odnose kao i o donatorima koji su pomagali naše projekte.

 

Donatori realizovanih projekata 2010 do 2020

Kancelarija za evropske integracije, Vlade Republike Srbije, Beograd

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, Beograd

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Beograd

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Beograd

Fond za otvoreno društvo, Beograd

REC Regionalni centar za životnu sredinu, Budimpešta, Mađarska

UNDP Kancelarija u Srbiji, Beograd

Komisija za demokratiju Ambasade Sjedinjenih američkih država, Beograd

 

 

Partneri na projektima

Nacionalni park “Tara”, Bajina Bašta

Opština Bajina Bašta

Regionalna razvojna agencija “Zlatibor”, Užice

Odred izviđača “Bajina Bašta”

Resurs centar “Tara”, Bajina Bašta

RTV Prima Internacional, Bajina Bašta

Nacionalni park “Drina”, Srebrenica, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Centar za održive zajednice “Communis”, Srebrenica, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

“Prijatelji Srebrenice”, Srebrenica, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

“Bjelopoljski demokratski centar” Bijelo Polje, Crna Gora

Komisija za reku Drinu SRB/MNE/BIH