Počeo projekat inkluzivnog monitoringa

Partnerske organizacije Mreža razvojnih inicijativa “Logosfera” i Odred izviđača “Bajina Bašta” ovog vikenda su započele aktivnosti na projektu “Implementacija inkluzivnog monitorinka u zaštićenim prirodnim područjima zapadne Srbije”. Projekat se realizuje u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva SENSE 2 koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC) a finansira Agencija za međunarodni razvoj Kraljevine Švedske (SIDA).

Planom aktivnosti, pored mnogo praktičnih i korisnih akcija, predviđeno je održavanje četiri edukativne vikend radionice za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja opštine Bajina Bašta. Selekcijom članova grupa za pohađanje radionica obuhvaćeni su tinejdžeri sa afinitetima prema biološkim i biotehničkim naukama, ali i sa opštin usmerenjem ka zaštiti životne sredine kao interesnom polju. Planom rada na vikend radionicama predviđena su teorijska predavanja na temu funkcija i značaja službe nadzora u zaštićenim područjima, kao i praktičan rad na terenu. Tako su ovog vikenda na Tari u Izviđačkom centru Zaovine, mladim “teen-rendžerima” predavanja držali stariji izviđači kao i pripadnici Nadzorne službe Nacionalnog parka Tara. Polaznici su upoznati sa osnovama funkcionisanja službe nadzora (popularno nazvane – rendžeri) u svim vidovima zaštićenih prirodnih dobara, od rezervata do nacionalnog parka.

Tokom ovog vikenda “teen-rendžeri” su sa pravim rendžerima imali priliku dai sami u prirodi otkrivaju načine na koji se priroda i ekosistem može ugroziti a objašnjeno im je i kako se postupa sa slučajevima ugrožavanja prirode u zaštićenim područjima. Prva zajednička patrola “teen-rendžera” i pravih rendžera pokazala se kao vredno i zanimljivo iskustvo iz koga će, tokom ovog projekta, proisteći trajnije partnerstvo civilnog i javnog sektora u domenu razvoja monitoringa u zaštićenim prirodnim područjima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *