Pregovori sa EU: Nauka

Skup pod nazivom „Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i uloga civilnog društva – pregovaračka poglavlja 25 (nauka i istraživanje) i 26 (obrazovanje i kultura), održan je
prošle srede u Palati Srbija. U sali Jugoslavila okupilo se preko stortinu predstavnika civilnog sektora koji se bave oblastima koje pokrivaju dva pomenuta poglavlja.

Učesnicima skupa su se obratili Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predsednik Pregovaračke grupe 26, Ana Vučetić, pomoćnica ministra u Ministarstvu kulture i informisanja i Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta.

Pero Lučin, rektor Univerziteta u Rijeci i bivši član hrvatskog pregovaračkog tima za poglavlja 25 i 26 preneo je učesnicima hrvatsko iskustvo iz procesa pregovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. On je predstavio sadržaj pomenutih poglavlja, najvažnija dokumenta u ovim oblastima, načinima donošenja politika, relevantnim institucijama, kao i najvećim izazovima sa kojima se Hrvatska suočila tokom procesa a koji su se ticali tema u okviru poglavlja 25 i 26.

Skupu su se takođe obratili Žaklina Veselinović iz Centra za obrazovne politike, Milica Pekić iz Nezavisne kulturne scene i Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, koji su okupljenima predstavili svoja viđenja mogućeg učešća organizacija civilnog društva u procesu pregovora sa EU u okviru pomenutih poglavlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *