Tag: Balkan

Ekonomska korupcija i privilegije

U borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica. Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH i borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave. Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno-ekonomskih izazova sa kojim se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva. Continue reading “Ekonomska korupcija i privilegije”