Razvoj turizma i poljoprivrede godinama je deklarativni prioritet broj jedan u području zapadne Srbije pa i šire. Međutim, nedostatak pravih poslovnih ideja i investicionog kapitala ne dozvoljava da se stvari pokrenu sa nulte tačke. Tako je veliki broj dobrih ideja i dalje nerealizovan a tržišna ponuda u turizmu i agraruRead More →

Reka Drina (346 km) pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo Republike Srpske. Pravac njenog toka je od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, aRead More →

Problem plutajućeg otpada na reci Drini mogao bi uskoro da bude rešen primenom većeg broja fizičkih barijera poput ove, nedavno postavljene u jezeru Hidroelektrane u Višegradu. Na oko kilometar uzvodno od brane ove hidroelektrane i nekoliko kilometara nizvodno od ušća reke Lim u ovo drinsko jezero, Višegrađani su između dveRead More →