Tag: Mediji

Bajina Bašta: Nema podrške medijima!

Opština Bajina Bašta, po svemu sudeći, ni ove godine neće dodeljivati novac za projektno sufinansiranje lokalnih medija. I pored više poziva, molbi i zahteva koje su mediji upućivali rukovodstvu Opštine konkurs još nije raspisan, iako su odbornici usvojili budžet u kome se za ovu namenu planita 1.500.000,00 dinara.

Opština Bajina Bašta je jedna od malobrojnih u Srbiji koja izbegava da raspiše javni konkurs za projektno sufinansiranje i koja se oglušuje na pozive strukovnih udruženja i lokalnih medija. Continue reading “Bajina Bašta: Nema podrške medijima!”

Kontrola finansiranja lokalnih medija

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, neformalno partnerstvo Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije nezavisnih lokalnih medija Lokal Pres (LP) i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), smatra da je pravilna primena pravila u oblasti projektnog sufinansiranja medija od izuzetnog značaja za razvoj medijskog sektora, jer treba da obezbedi da se budžetska sredstva umesto za direktno finansiranje medija, koriste za podršku proizvodnji medijskog sadržaja od javnog interesa, i to na transparentan i nediskriminatoran način, kroz konkursne procedure, koji ne dovodi do narušavanja konkurencije na tržištu. Stoga Koalicija, od raspisivanja prvog konkursa po novom Zakonu o javnom informisanju i medijima, sprovodi monitoring realizacije procesa projektnog sufinansiranja medija, ukazuje i reaguje na nepravilnosti, i aktivno učestvuje u njemu, predlažući kandidate za članove komisija, pod uslovom da su konkursi u skladu sa propisima.

Continue reading “Kontrola finansiranja lokalnih medija”

Opština Bajina Bašta ne pomaže medije!

 

Bajina Bašta jedna je od onih koje ne žele da podrže rad lokalnih medija uprkos zakonskim rešenjima i postojećoj praksi projektnog finansiranja medija. Ovaj zaključak najbolje potkrepljuje nedavno usvojena Odluka o opštinskom budžetu Bajine Bašte u kojoj je za medije planirano nula dinara! Continue reading “Opština Bajina Bašta ne pomaže medije!”