Tag: OPENS2019

OMLADINSKI DIJALOG “ENERGIJA MLADIH”

Predstavnica MRI Logosfera učestvovala je na Omladinskom dijalogu „Energija mladih“

U Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine OPENS je u partnerstvu sa UNICEF-om organizovao Omladinski dijalog u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost. Konferencija koja je okupila više od stotinu mladih ljudi iz čitave Srbije imala je za cilj jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, preporuke u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i međukulturalno razumevanje.

Continue reading “OMLADINSKI DIJALOG “ENERGIJA MLADIH””