Razvoj turizma i poljoprivrede godinama je deklarativni prioritet broj jedan u području zapadne Srbije pa i šire. Međutim, nedostatak pravih poslovnih ideja i investicionog kapitala ne dozvoljava da se stvari pokrenu sa nulte tačke. Tako je veliki broj dobrih ideja i dalje nerealizovan a tržišna ponuda u turizmu i agraruRead More →