Uklanjanje smeća iz HE Višegrad

 

Za uklanjanje smeća iz jezera HE Višegrad izdvaja 400.000 KM. U toku jedne godine na pregradni profil Hidroelektrane Višegrad, koritom rijeke Drine i njenih pritoka stigne oko 60.000 kubika čvrstog plutajućeg otpada. Ribari su ogorčeni na ljudsku nebrigu oko čuvanja bistrine Drine i svake godine organizuju niz akcija tokom kojih čiste njeno priobalje.

Susrećemo se sa velikim zagađenjem obala, što stvara smetnje ribarima i ljubiteljima prirode koji se bave sportom na vodi – kaže predsjednik Udruženje “Drinska jezera” Saša Kojić.

1-DSC_0179-925x250

Deponije u koritu

Kako se slivno područje Drine nalazi u više država i 15-ak opština uzvodno od Višegrada, trovanje ove rijeke sa mnogih smetljišta i neuređenih deponija postalo je regionalni ekološki problem.

U svom nemaru prema rijekama posebno prednjače opštine Brodarevo i Prijepolje u Srbiji, čije su deponije praktično u koritu rijeke Lima, a ista situacija je i sa opštinama u Crnoj Gori, Mojkovac i Kolašin čije smeće se nalazi u koritu rijeke Tare – ističe rukovodilac preduzeća HE na Drini za investicije Mirko Ostojić.

Stručnjaci višegradske HE postavili su lančanicu u slivu Lima u Setihovu kako bi spriječili dotok smeća u akumulaciju iznad Višegrada. Pokušali smo istu takvu postaviti i na vrhu akumulacije prema Goraždu ali mještani Novog Goražda nisu to dozvolili – kaže Ostojić.

BARIKADE-ZA-OTPAD reka Lim.jpg

Nema dogovora

U spašavanje Drine uključila se i Turistička organizacija Višegrada i kroz projekt prekogranične saradnje nabavila dva broda čistača, po uzoru na čistače koje ima HE Bajina Bašta.

Brodove je finansirala organizacija KER Internacional sa 30.000 eura, ali oni se ne upotrebljavaju jer niko nije preuzeo obavezu da ih otkupi i koristi. Tada smo smatrali da bi to najviše koristilo HE Višegrad ali od 2008. godine nije postignut nikakav dogovor sa upravom ovog preduzeća – kaže v.d. direktorica Turističke organizacije Olivera Todorović.

Za uklanjanje plutajućeg smeća iz tzv. gornjeg drinskog jezera u Višegradu, preduzeće HE na Drini godišnje izdvaja oko 400.000 maraka.

Brodići nisu uspješni

Direktor višegradske HE Mile Lakić smatra da se brodići sa pomoćnim uređajima za čišćenje otpada sa rijeka nisu pokazali uspješnim ni kod drugih hidroelektrana.

Ne radi se samo o otpadu poput plastike i pvc kesa već i o ogromnim deblima koja teže i po nekoliko tona. Ovdje se radi o potrebnom angažovanju svih lokalnih zajednica kroz koje protiče Drina. Mi se sami ne možemo boriti sa ogromnim količinama otpada koje nam stižu iz Albanije, Crne Gore i Srbije, a djelimično i BiH – kaže Lakić.

Izvor: www.zelenaneretva.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *